Tjenester

Tjenester

Share: Turn on JavaScript!

GENERELLE BETINGELSER FOR JAGTORGANISERING

1/Jagtbestilling

For at bestille jagt skal du først udfylde en bestillingsformular, hvor du kan bestemme, hvordan din jagtrejse skal være (dvs. jagttype, antallet af jægere, behov for indkvartering på et enkeltværelse, ankomst- og afrejsedag).

Du skal også aflevere (pr. mail eller med post) forsikringsnumre og jagtlicens af alle jægere, der er med i jagten.

Jægeren kan også tage ledsagere (som ikke er jægere) med, hvis man på forhånd oplyser det. Hvis en ledsager gerne vil deltage i jagten (som tilskuer), skal vedkommende forevise en gyldig forsikringspolice.

Som garanti for din booking skal du betale et depositum:

a) I tilfælde af en individuel jagt er det beløbet som svarer til organiseringspakke

b) I tilfæde af drivjagt skal en repræsentant for en jagtgruppe betale et depositum på mindst 50% af hele beløbet.

Dette sikrer at vi har accepteret bestillingen. Beløbet overføres venligst til vores konto:

Hunterpol sp. z o.o.
63-020 Zaniemyśl ul. Leśna 7
Pekao S.A.
IBAN: PL 32 1240 6902 1978 0010 9368 9204

SWIFT-koden: PKOPPLPW

Beløbet skal være indbetalt mindst 30 dage inden jagtens afholdelse. I modsat fald bliver jagten annulleret og ingen krav må rettes mod Hunterpol.

Den endelige afregning (dvs. trofæer og andre tjenester) foregår efter endt jagt. Når trofæerne er vejet, indføres de i jagtprotokollen (PROTOKÓŁ Z POLOWANIA), netop som grundlag for den endelige afregning af trofæerne.

Det øvrige beløb indbetales enten kontant eller via bankoverførsel efter jagten.

Hvis man betaler kontant (euro), er det en repræsentant for Hunterpol, der modtager pengene.

Hvis depositummet overstiger afregningsbeløbet, udbetaler vi (Hunterpol) overskuddet kontant den sidste jagtdag eller overfører vi dette til det angivne kontonummer i løbet af 14 dage.

Efter modtagelse af depositum og andre vigtige oplysninger (dvs. dato/deltagere) sender Hunterpol vouchers - ´Potwierdzenie wykupienia polowania´ (et bevis på jagt og opholdstilladelse) pr. mail.

2/ Dokumenter

For at kunne jæge i Polen har du brug for:

 • Et gyldigt identitetskort eller pas
 • En gyldig jagtlicens
 • Et gyldigt EU-våbenpas
 • En gyldig forsikring
 • En gyldig attest for vaccinacion af jagthunde (hvis de deltager i jagten)

3/ Prisen inkluderer:

 • Jagtorganisering
 • Indkvartering på pensionat/hotel i 2- eller 3-sengs værelser med fuld pension
 • Engelsk eller dansk talende tolk
 • Præparation af trofæer
 • Al kørsel under jagten i tilfælde af drivjagt

4/ Prisen inkluderer ikke:  

 • Et enkeltværelse (der bliver opkrævet et ekstra beløb, hvis man gerne vil have et enkeltværelse eller hvis antallet af jægere er ulige)
 • I tilfælde af individuel jagt - Ledsagelse og hjælp af en erfaren polsk jagtguide og kørsel på jagtrevir. Jægeren er forpligtet til at betale for alle planlagte outings, selv hvis man giver afkald på at deltage i én eller flere af dem.
 • Drikkepenge
 • Alkohol

5/ Annullering og ændringer

Hvis du vil annullere en jagtbestilling, kan du gøre det 30 dage inden en planlagt ankomst til individuel jagt. Ellers skal hver jæger betale et beløb, der svarer til 3 dages jagtorganisering (med kost og logi).

Alle ændringer i forhold til jagtdato, forlængelse eller forkortelse af opholdet o.a. skal du melde ikke senere end 15 dage inden din ankomst.

6/ Forsikring

Hver jæger er dækket af ansvarsforsikring, udstedet af en beføjet organisation/ myndighed (jægeforbund eller skovadministration). Forsikringen dækker alle ulykker, der kan ske under jagten og kan have indflydelse på andre og deres ejendele. Forsikringen dækker dog ikke force majeure, materielle tab (fx skader på våben eller tøj), ulykker forårsaget af alkohol- og stofmisbrug, og alle andre omstændigheder, der ikke direkte har at gøre med jagt.

7/ Faktura

Hvis du gerne vil have faktura på din jagt, skal du afgive alle nødvendige oplysninger om dit firma før din jagt finder sted. Har du nogle spørgsmål angånde fakturering, kontakt os Turn on JavaScript!

8/ Bekræftelse af aftalen

Ved tilbagesending af denne reserveringsformularen accepterer du Hunterpols tilbuds- og betalingsvilkår. Ansvar for afgivelse af urigtige oplysninger ligger hos kunderne.

Image

Er du interessert i jagt med Hunterpol?

Tjek vores tilbud og vælg noget